Jak se chránit

jipro-15-970x90.jpg

S ohledem na to, že dnešní pracovní vypětí, všudypřítomný stres, nedostatek volného času a často téměř nemožnost odpočinout si, vede k radikálnímu zhoršení kvality lidského života, je třeba se u tohoto jevu pozastavit. Zvýšené pracovní tempo, jednotvárná práce, šetření na pracovních a ochranných pomůckách pro zaměstnance a nedostatek peněz pro pojištění se samotnými zaměstnanci vede k mnoha případům nemocí z přepracování, svalovým dysbalancí, přetěžování a nadměrnému opotřebení některých částí těla, popřípadě orgánů.

Další hrozby

Kvalitu života zhoršuje také stálý stres a zrychlené tempo života společnosti i jednotlivce. Navíc přítomnost chemických látek v potravinách a životním prostředí obecně rovněž nepřispívá ke zdraví. Proto jsou tak důležité domácí prostředky k relaxaci a odpočinku, jako jsou například vířivé vany .

300x250-6-1474365393.jpg
Jak se chránit
4 (80%)1